• Aangepaste werking in Peru

  In Choquepata loopt al enkele jaren een sociaal-economisch project voor vrouwen en hun gezin en een educatief project voor kinderen en jongeren.

  Door de uitbraak van Covid-19 moet de geplande werking volledig geherprogrammeerd worden.
  De opgelegde maatregelen ter bescherming van de bevolking worden niet meer nageleefd uit economische noodzaak van 70% van de bevolking die werkt in de informele economie.
  De angst voor besmetting is erg toegenomen wat een lijfelijke aanwezigheid van het personeel van Chico Latino die niet in het dorp wonen bijna onmogelijk maakt of ten minste tot een minimum beperkt.

  Belangrijkste noden:

  • Bescherming tegen Covid-19
  • Ondersteuning bij schoolwerk lager en middelbaar onderwijs (afstandsonderwijs)
  • Economische weerbaarheid

  Nieuw project:

  1. Met doelgroep van vorig project, de adolescenten van Choquepata:
   1. Oprichten minionderneming textiel, opleiding + productie van mondmaskers
   1. Een drietal 15+ meisjes opleiden tot huiswerkbegeleiders voor kinderen lager onderwijs. + hen inzetten bij de huiswerkbegeleiding met coaching door opleider en gediplomeerde leerkracht. De opleider woont in het dorp en is pedagoog met ruime ervaring.
  2. Huistaakbegeleiding en versterken schoolse vaardigheden via telewerk
   1. Aankoop tablets per groep van 4 à 5 kinderen, te gebruiken in het lokaal van Chico Latino onder toezicht van verantwoordelijke adolescente.
   1. Gediplomeerde leraressen begeleiden elk 10 tot 13 kinderen via telewerk bij hun huiswerk dat ze via radio of internet opkrijgen van hun onderwijzers. De opgeleide meisjes werken met hen samen.
  3. Opleiding van enkele vrouwen tot gezondheidsambassadeurs, “covid-specialisten” in samenwerking met het Ministerie van Gezondheid. Deze vrouwen zijn aanspreekpunt voor de bevolking + leggen hen telkens weer de beschermingsmaatregelen uit (hygiëne, afstand…..) Een gediplomeerde verpleegster die in het dorp woont ondersteunt deze nieuwe gezondheidsambassadeurs.

 • Viooltjesverkoop 2020

  Dit jaar een extra warme oproep om mooie viooltjes te bestellen.
  Omwille van COVID19 zijn er zowel vanuit de werking in Edegem als in Ranst een aantal activiteiten niet doorgegaan waardoor er dus verminderde inkomsten zijn. In Peru is de situatie in verband met corona ook nog steeds niet gebeterd (zie ook ons vorige blogbericht) en moet ons Peruaans team zich blijven aanpassen aan de situatie. Ze gaan hier geëngageerd en flexibel mee om!
  We zorgen dit jaar dus weer met plezier voor kleur in je tuin of terras met onze viooltjesactie.

  Viooltjes zijn te bestellen tot en met woensdag 30 september.
  Op zaterdag 3 oktober kan je ze afhalen in Ranst (Ranstsesteenweg 160) tussen 14u en 17u (ruimere ophaaluren zodat we jullie goed gespreid kunnen ontvangen :-))
  Alle informatie vinden jullie ook in het bijgevoegde bestand.

  Alvast bedankt voor jullie enthousiaste steun!


 • Coronanieuws uit Peru

  Op 15 maart ging Peru in een erg strenge lockdown. De
  bergdorpen werden volledig geïsoleerd: niemand mocht erin of eruit. Gezien de medewerkers van Chico Latino allen in Cusco wonen en via het openbaar vervoer de bergdopren bereiken hebben ze de eerste twee weken van thuis uit gewerkt en toen verplicht twee weken vakantie genomen.
  Er werd in deze periode de tijd genomen om te kijken hoe ze verder konden werken indien de situatie bleef duren.
  Het schooljaar in Peru start normaal op in maart en is dus niet opgestart. De verwachtingen zijn dat in de meeste regio’s een volledig schooljaar verloren zal gaan. Vanuit het ministerie van onderwijs wordt online leerstof voorzien, maar in veel bergdorpen (dus ook Choquepata en Acopia) is dit voor leerlingen noch ouders haalbaar. Er is slechts bij enkelen internet beschikbaar en maar weinigen zijn vertrouwd om intensief met een computer te werken.
  Sinds 8 mei was het soms mogelijk om naar Choquetata te reizen vanuit
  Cusco. Onze mensen zijn polshoogte gaan nemen en hebben
  geconstateerd dat de nood in de gezinnen hoog is. Onze families smeken om hulp.
  Sinds 18 mei blijven onze opvoeders 4 dagen in Choquepata met
  overnachting. Ze hebben de gezinnen onder elkaar verdeeld en gaan met
  mondmaskers en ander beschermingsmateriaal bij de gezinnen thuis om
  daar te helpen. In de huizen zorgen ze voor een studeerplekje voor de
  kinderen en adolescenten, geven privéles aan de kinderen voor
  schoolwerk en aan de ouders ivm hygiëne en voorzorgsmaatregelen, ook
  rond hoe ze hun kinderen kunnen bijstaan.
  Voor Acopia is er nog onduidelijkheid. De burgemeester smeekt ons om het project onmiddellijk weer op te starten, maar het is nog heel moeilijk
  om tot in Acopia te geraken (want 2 uur rijden van Cusco). Mensen zijn heel bang. Voorlopig zijn alle medewerkers actief in Choquepata.