Aangepaste werking in Peru

In Choquepata loopt al enkele jaren een sociaal-economisch project voor vrouwen en hun gezin en een educatief project voor kinderen en jongeren.

Door de uitbraak van Covid-19 moet de geplande werking volledig geherprogrammeerd worden.
De opgelegde maatregelen ter bescherming van de bevolking worden niet meer nageleefd uit economische noodzaak van 70% van de bevolking die werkt in de informele economie.
De angst voor besmetting is erg toegenomen wat een lijfelijke aanwezigheid van het personeel van Chico Latino die niet in het dorp wonen bijna onmogelijk maakt of ten minste tot een minimum beperkt.

Belangrijkste noden:

 • Bescherming tegen Covid-19
 • Ondersteuning bij schoolwerk lager en middelbaar onderwijs (afstandsonderwijs)
 • Economische weerbaarheid

Nieuw project:

 1. Met doelgroep van vorig project, de adolescenten van Choquepata:
  1. Oprichten minionderneming textiel, opleiding + productie van mondmaskers
  1. Een drietal 15+ meisjes opleiden tot huiswerkbegeleiders voor kinderen lager onderwijs. + hen inzetten bij de huiswerkbegeleiding met coaching door opleider en gediplomeerde leerkracht. De opleider woont in het dorp en is pedagoog met ruime ervaring.
 2. Huistaakbegeleiding en versterken schoolse vaardigheden via telewerk
  1. Aankoop tablets per groep van 4 à 5 kinderen, te gebruiken in het lokaal van Chico Latino onder toezicht van verantwoordelijke adolescente.
  1. Gediplomeerde leraressen begeleiden elk 10 tot 13 kinderen via telewerk bij hun huiswerk dat ze via radio of internet opkrijgen van hun onderwijzers. De opgeleide meisjes werken met hen samen.
 3. Opleiding van enkele vrouwen tot gezondheidsambassadeurs, “covid-specialisten” in samenwerking met het Ministerie van Gezondheid. Deze vrouwen zijn aanspreekpunt voor de bevolking + leggen hen telkens weer de beschermingsmaatregelen uit (hygiëne, afstand…..) Een gediplomeerde verpleegster die in het dorp woont ondersteunt deze nieuwe gezondheidsambassadeurs.