Vorming

Chico Latino organiseert workshops en opleidingen voor opvoeders en leerkrachten rond het maken en gebruiken van nieuwe leermiddelen en methoden in de verschillende projecten die men steunt. Een vast team coördinatoren van de deelnemende projecten, komt maandelijks bijeen voor evaluatie van de gebruikte leerspelletjes en de introductie van nieuw materiaal.

Deze maandelijkse opleiding is verplicht om een nieuw spel mee te krijgen. Al te vaak merkten we dat kinderen de spellen verkeerd gebruikten doordat de coördinatoren onvoldoende kennis van het didactisch materiaal hadden. Hierdoor ging het doel van het spel verloren.

Op vraag verzorgt Chico Latino ook workshops voor pedagogische instellingen, zowel rond didactisch materiaal, socio-emotionele opvoeding en alternatieve methoden. Daarbij hoort ook een verplichte opleiding van het didactisch materiaal. Vaak ondersteunen vrijwilligers uit België en Nederland deze opleidingen.

Chico Latino geeft maandelijks vormingen rond verschillende thema’s voor de ouders. Gezien de interesse voor de ouders meer economisch, dan pedagogisch gericht is worden beide thema’s aan elkaar gekoppeld. Zo werd in 2014 onder meer gewerkt rond de pedagogische thema’s zoals het belang van school, zelfbeeld en eigenwaarde, geweld binnen de familie, het nut van educatieve spelen, hygiëne en tandverzorging,…Comments are closed.